Koneohjausmallit

Maanrakennuksen hyvä lopputulos ja aikataulussa pysyminen edellyttää tänä päivänä hyvin laadittuja koneohjausmalleja.

Tuotamme maarakentamisen koneohjausmalleja tierakentamiseen, infrarakentamiseen ja rakennushankkeisiin. Hyvät koneohjausmallit parantavat tuottavuutta monin tavoin.

  • Maa-ainesostoksissa päästään tarkemman tuloksen kautta huomattaviin säästöihin.
  • Ei ylikaivettuja leikkauksia eikä täyttöjä.
  • Koneet voivat toimia itsenäisemmin, nopeammin ja tarkemmin.

Huolehdimme että koneohjausmalli on oikeassa koordinaatistossa ja oikeellinen. Opastamme tarvittaessa koneen kuljettajaa myös mallin käyttöönotossa.

Koneohjausmalli maantielle
Laskenta poikkileikkaus