UAV-kartoitukset ja kuvaukset

Tarjoamme kartoituksia UAV-kopteria hyväksi käyttäen. UAV-kopterilla voimme kartoittaa nopeasti isoja alueita, toki myös pienet alueet soveltuvat kartoitettavaksi. Ilmakuvaten voimme tuottaa aineistoja erilaisiin tarpeisiin.

Ilmakuvauksilla tuotamme karttoja, korkeusmalleja, pistepilviaineistoja, korkeuskäyrästöjä maastosta, ortokuvia, sekä suoritamme tilavuuslaskentoja. Aineistot ovat georeferoituja, ja tuotamme ne halutussa koordinaatistossa.

Teemme myös valo-, ja videokuvausta ilmasta. Voimme tuottaa esimerkiksi seurantakuvaa työmaasta ja tehdä ortokuvia isoista työmaa-alueista. Vaikeiden paikkojen, kuten siltojen ja korkeiden nostureiden, kuntotarkastukset sujuvat UAV-kopterilla vaivattomasti, riskittömästi ja nopeasti.

Ilmakuvaukseen käytämme kauko-ohjattavaa DJI Inspire 2 -multikopteria, jossa on DJI:n valmistama Zenmuse X5S kamera. Yhdistelmä on suunniteltu nimenomaan video-, ja valokuvaukseen ilmasta, ja laitteistomme on luotettava ja turvallinen. Datan prosessointiin kartoituksissa käytämme Pix4D fotogrammetriaohjelmaa sekä Leica Infinity -ohjelmaa pistepilvien käsittelyyn.

Meillä on sekä mittausalan että ilmailun ammattilaisia pitämässä huolta hyvästä ja luotettavasta lopputuloksesta, sekä laitteiston turvallisesta käytöstä.

Kartoitus UAV-kopterilla eli dronella
DSM (Digital Surface Model) eli Digitaalinen Pintamalli
Ortomosaiikki